Visie

De Ronde Tafel van Socialisten is ontstaan na een open brief van professor Jan Blommaert ‘We zitten zonder socialistische partij’ (Indymedia 15/01/2009) en een opiniestuk van Peter Mertens (De Morgen 16/01/2009) ‘Hoog tijd voor een Ronde Tafel van Socialisten’.

Deze twee impulsen waren de aanzet om bezorgde en betrokken socialisten rond de tafel te krijgen. Een zestigtal mensen uit diverse hoeken zetten zich samen. Er werd besloten een open socialismedag te organiseren. Een doe- en denkdag om het socialisme opnieuw op de kaart te zetten. Een participatiedag gebaseerd op de inbreng van al wie het socialisme een warm hart toedraagt.

Al wie graag wil deelnemen aan de bijeenkomsten van de Ronde Tafel kan contact opnemen met één van de contactpersonen.

Situering:

De ene strest zich dood, de andere blijft werkloos aan de kant.
Sommigen weten met hun geld geen blijf, velen hebben niet genoeg om rond te komen.
Er is overproductie en toch sterven mensen van de honger.
Onze wereld is eindig maar men produceert er op los.
We zijn met 7 miljard, en toch zijn we veel te vaak alleen.
We krijgen het woord maar hebben niets in de pap te brokken.
Vrouwen zijn gelijk maar draaien nog steeds dubbele shifts.
Onze samenleving is volledig uit balans.

Begeerte heeft ons aangeraakt

Wij denken dat het anders kan, dat het anders moet.

Wij willen werk maken van een maatschappij waarin mensen geen concurrenten maar bondgenoten worden.
Wij willen een samenleving waar behoeftes van velen voorrang krijgen op de winsten van enkelen.
Wij willen een samenleving waar de rijkdom eerlijk verdeeld is
Wij willen een samenleving waarin vrijheid niet voorbehouden is voor de happy few.
Vrijheid om zelf je leven uit te stippelen, om mee beslissen,
Wij willen een samenleving die stopt met verspillen, inzet op de werkelijke noden van de mensen.

Smells like socialism!

Wij geloven dat we aanzetten voor zo’n samenleving kunnen vinden in het socialistische gedachtegoed.

Waarom een Ronde Tafel van Socialisten?

De financiële, economische en ecologische crisissen hebben vele zekerheden op de helling gezet . De heilige huisjes van het neoliberalisme zijn omver geblazen. We moeten opnieuw nadenken over alternatieven. Daarom is er nood aan een maatschappelijk debat dat niet wordt gegijzeld door de beklemmende kortetermijnvisie die vandaag overheerst. Wij willen de discussie over de fundamenten van onze maatschappij niet in handen laten van rechtse populisten. Dit gezond democratisch debat kan niet zonder een confrontatie van verschillende maatschappijvisies.

Daarom willen wij het socialisme terug inhoudelijk op de kaart zetten!

Het socialisme is immers een emanciperende maatschappijvisie met een rijke intellectuele en strijdvaardige traditie. Het marxisme is één van de belangrijke inspiratiebronnen.

Wij willen onszelf in deze traditie plaatsen en deze als uitgangspunt gebruiken om duidelijke socialistische standpunten formuleren, die ingaan tegen het dominante neoliberale en eng nationalistische denken. Deze standpunten vertolken een resolute keuze voor een solidaire en rechtvaardige samenleving.
Of het nu gaat om economie, ecologie, democratie, cultuur en multiculturaliteit, fiscaliteit, sociale zekerheid, werk en inkomen, vrouwenrechten, oorlog en vrede of derde –en vierde wereld problemen, op al deze terreinen is er ruimte en nood aan een socialistisch alternatief

Welke rol wil “De ronde tafel van socialisten” vervullen?

Wij willen alle mensen bereiken die weten waartegen ze vechten, maar misschien nog niet waarvoor ze vechten. Denkers, activisten, sociaal werkers, vakbondsmensen moeten elkaar kunnen vinden in de zoektocht naar manieren om een samenleving tot stand te brengen waarin gelijkheid, vrijheid en solidariteit geen holle slogans zijn, maar de reële praktijk. Kortom, wij willen iedereen verenigen die gelooft dat de problemen van vandaag en de uitdagingen van morgen niet kunnen worden opgelost binnen het kapitalisme.

Wij stellen geen kant en klare oplossingen voor maar willen, met respect voor pluralisme en diversiteit, terug een breed debat over het socialisme voeren.

Om dit open socialistische debat vorm te geven, organiseren we jaarlijks een “Dag van het Socialisme” waarop we iedereen verwelkomen om over verschillende thema’s na te denken en van gedachten te wisselen. Naast deze jaarlijkse “Dag van het Socialisme”, organiseren we tweemaandelijks een regionale bijeenkomst, waarop telkens één actueel thema in de kijker staat.

De ronde tafel van socialisten heeft geen electorale strategie of ambities en wil ook geen organisator van allerlei actiefronten worden. Wij willen een geloofwaardige en sterke inhoudelijke steun verlenen aan vakbonden en sociale bewegingen, via debat, analyse en opinievormende bijdragen en initiatieven.

Het socialisme is in staat om menselijke en milieuvriendelijke oplossingen tot stand te brengen. Het kapitalisme is de bezorger van problemen die uitmonden in crisissen op alle maatschappelijke domeinen.

Daarom vragen wij iedereen die mee wil denken en bouwen aan een socialistisch alternatief zich bij ons aan te sluiten.

Contacteer ons via deze website.