Ronde Tafel van Socialisten

De noodzaak tot een strijdbaar socialisme

WG9 Wanted: nieuwe actiemiddelen!

Cultuur en kunst spelen een niet te onderschatten rol in de samenleving. Net zoals ze ingezet worden als wapen om de heersende orde te accepteren, zijn ze evenzeer een wapen om die orde in vraag te stellen en te bekritiseren. Cultuur en kunst zijn essentieel in de zoektocht naar en de opbouw van een nieuw socialisme.

Daarenboven kan creativiteit en expressie een drempelverlagende en zeer directe methode zijn om theorieën bevattelijker te maken en het eigen denken te stimuleren.

Op zoek naar nieuwe actiemiddelen

Democratie is meer dan stemmen alleen. Sociale en politieke veranderingen werden afgedwongen op straat. Ook nu nog grijpen groepen en mensen terug naar publieke actiemethodes.

Naast de klassieke strijdvormen zijn er de laatste jaren vernieuwde middelen ontstaan, ondermeer vanuit de milieu- en vredesbeweging. Laat je inspireren door internationale en lokale acties. Indignez-vous!
Aan de hand van concrete voorbeelden, beeld- en ander actiemateriaal stellen enkele actievoerders hun manier van aanpakken voor. Vragen en discussiëren staat vrij.

Met: An Maeyens (Vredesactie/Bomspotting), Anneleen Kenis (Klimaat actie kamp), Lode Devos (Greenpeace), Inge Neefs (Gaza Flotilla). Moderator: Kelly Franceus
Deel 2

De rol en de mogelijkheden van de media.

De media doen meer dan informeren alleen. Ze bepalen ook voor een stuk je denken over de wereld. Vraag is hoe we de (bestaande) media tot een wapen kunnen maken. De media kunnen ook onthullend werken, getuige daarvan de reportages van Basta! of De Wereld Morgen, een alternatieve nieuwssite, die op korte tijd zijn plaats in het medialandschap heeft veroverd.

Met: Lieven Scheire (Basta), Rona Kennedy (Fou de Coudre, performances en interventies) en Han Soete (De Wereld Morgen). Moderator: Indra Dewitte (gevr)