Ronde Tafel van Socialisten

De noodzaak tot een strijdbaar socialisme

WG8 woman is the nigger of the world

Een vrouwenleven in het socialisme anno 2050

John Lennon en Yoko Ono zongen “Woman is the nigger of the World”. Helaas hebben deze woorden niets aan actualiteit ingeboet. Ondanks de recente concrete verwezenlijkingen (stemrecht sinds 1948, eerste wetten voor gelijk loon voor gelijk werk sinds 1967, …) op het vlak van vrouwenrechten, is de strijd nog niet gestreden:

• 70% van de 1,5 miljard armen die met minder dan 1 dollar/dag moeten rondkomen, zijn vrouwen
• 2/3 van de volwassen analfabeten zijn vrouwen, 57 % van de niet-schoolgaande kinderen zijn meisjes
• op wereldvlak is de arbeidsmarktparticipatie gemiddeld 37 % van die van mannen
• wereldwijd bezetten vrouwen slechts 18,8 % van de parlementaire zitjes
• huiselijk geweld is de grootste oorzaak van verwondingen en dood bij vrouwen
• de 2 slechtst betalende sectoren (kleinhandel en horeca) zijn goed voor 70 % en 58 % vrouwelijk personeel

Het is dus noodzakelijk om verder te durven denken en dromen. Kunnen we ons een toekomstig leven voorstellen in een alternatieve, socialistische maatschappij? En wat zal de positie van de vrouw zijn in deze maatschappij?

We willen in deze werkgroep deze oefening in verbeelding concreet invullen. Ons uitgangspunt is een kort verhaal waarin een gewone niet-blanke vrouw in 2050 terugblikt op het leven van haar grootmoeder tijdens het kapitalisme. Hoe verschillend zullen beide vrouwenlevens zijn? Hoe nemen vrouwen deel aan het maatschappelijk en politiek leven? Volstond de overgang naar het socialisme om het probleem van vouwenonderdrukking op te lossen? Of was er meer nodig? Hoe is de verhouding tussen mannen en vrouwen?

Een wijze Russische revolutionair zei ooit dat de geschiedenis van de mensheid 10 x sneller vooruit zou gaan als de intelligentie en de capaciteiten van vrouwen ten volle benut zouden worden.
We vroegen enkele vrouwen om mee na te denken over hoe het socialisme er zou kunnen uitzien.

Aan de hand van een kortverhaal (geschreven door Sabine Descamps), over een vrouw die vertelt over haar dagelijks leven in een socialistische economie, over een vrouw die laat zien dat het leven anders kan zijn dan nu. Met dit verhaal gaan we aan de slag in de werkgroep. Ons verhaal wordt na de werkgroepen uitgedeeld aan alle deelnemers aan de 2de Dag van het Socialisme. 

Moderatrice: Nadine Peeters
Schrijfster: Sabine Descamps