Ronde Tafel van Socialisten

De noodzaak tot een strijdbaar socialisme

WG6 syndicale strijd noodzakelijk?

Syndicale strijd, een noodzaak in de 21ste eeuw!?

1ste stelling: ‘Rechts’ is in de aanval tegen de vakbonden.

Het establishment grijpt elke gelegenheid aan om het sterkste wapen van de arbeidersklasse, de vakbond, in diskrediet te brengen.

De politieke rechterzijde is wereldwijd in het offensief met besparingsplannen: minder verdienen, flexibeler en harder werken, later op pensioen gaan… 

Het patronaat, bepaalde professoren, denktanks, regeringen en klassieke politieke partijen richten hun aanvallen tegen wat zij de ‘conservatieve’ vakbonden noemen.

Ook de sociaaldemocratie en de christendemocratie, met een traditionele werknemersachterban, staan niet stil bij wat de werknemers echt aanbelangt.

De media bieden de rechterzijde een ruim forum terwijl links de grootste moeite heeft om een bericht, een interview of een staking positief in beeld te krijgen.

De vakbonden worden in het defensief gedreven.

Spreker: Ferre WYCKMANS – federaal secretaris LBC – ACV

2de stelling: Vakbonden moeten strijdbaar en democratisch zijn.

Om het neoliberalisme van antwoord te dienen moet een strijdbare vakbond, met ideologisch gevormde militanten, de publieke opinie winnen door betere communicatie en via concrete acties.

Vakbonden vormen een wezenlijk onderdeel van de linkerzijde en daarom verdienen ze het gesteund en ontwikkeld te worden. Anti-syndicalisme is uit den boze. Werknemers behoren tot de voornaamste steunpilaren in de strijd tegen het neoliberalisme. De vakbeweging kan met een linkse visie sterk mobiliseren voor een ander maatschappijmodel.

Vakbonden mogen zich niet in de hoek laten drummen door de rechtse zondvloed. Een offensieve politiek kan lonen indien ze hiervoor ook de bevolking mobiliseren met een visionair communicatieplan dat leden, militanten en delegees kan ondersteunen in hun dagelijks werk en dankzij een sterke interne democratie.

Concrete acties in bedrijven tegen uitbuiting en onderdrukking van werknemers kan de vakbeweging gebruiken als grondstof om het socialisme dichterbij de mensen te brengen en om het kapitalisme aan de kaak te stellen.

Spreker: Gaby JAENEN – adjunct-provinciaal secretaris AC (ABVV)

Werkmethode: na een korte toelichting over elke stelling is er ruim gelegenheid om te discussiëren in kleine groepen