Ronde Tafel van Socialisten

De noodzaak tot een strijdbaar socialisme

WG4 De Europese staat tegen de volkeren van Europa

  • Onder leiding van Duitsland voert de Europese Commissie een steeds agressiever beleid tegen de sociale en democratische rechten in Europa. Met het zogenaamde ‘Economische Bestuur’ zet de Europese staat nu ook een autoritaire aanval in op de sociale politiek van de lidstaten, op straffe van sancties. En via de strop van de steunfondsen verplicht de Europese Commissie landen als Portugal en Griekenland om publieke goederen te privatiseren en drastische sociale afbraakmaatregelen uit te voeren.
  • Deze workshop organiseert de discussie over de Europese staat en zijn economisch beleid (eerste pijler), zijn veiligheidsbeleid (tweede pijler) en zijn politioneel beleid (derde pijler).
  • De verschillende lidstaten staan steeds meer staatsmacht af aan de Europese Unie. Die Europese Unie is een nieuw staatsapparaat op zichzelf. Het kapitaal wil in Europa een machtige kapitalistische staat uitbouwen, klaar voor de concurrentieslag met de Verenigde Staten, Japan…
  • Wil dat zeggen dat landen als Duitsland en Frankrijk nu zelf alle eigen staatsmacht hebben verloren? Wat is de verhouding tussen de macht van de lidstaten en de macht van de Europese Unie? Waarom blijft het belangrijk om strijd te voeren op het nationale terrein, zoals in Griekenland en in Portugal? En waarom is het essentieel die strijd actief te steunen? Maar ook: hoe kunnen we op Europese schaal de tegenaanval inzetten? En een vrijwillige federatie van socialistische staten in Europa realiseren?

 

Sprekers: Egbert Schellenberg (FNV-Bondgenoten) en Jan Fermon (advocaat)
Moderator: Peter Mertens