Ronde Tafel van Socialisten

De noodzaak tot een strijdbaar socialisme

Perstekst

Op zaterdag 29 oktober 2011 organiseert de Ronde Tafel van Socialisten de 2e Dag van het Socialisme in de Vooruit in Gent.

Na een succesvolle eerste editie, waar meer dan 700 enthousiaste deelnemers op af kwamen, organiseert de Ronde Tafel van Socialisten op 29 oktober haar 2e Dag  van het Socialisme.

Op deze 2e Dag willen  we  strijdvaardige en hoopvolle perspectieven ontwikkelen  voor de huidige impasse van de neoliberale globalisering.  De dramatische sociale en ecologische gevolgen van de financiële en economische crisis en de strijd er tegen (de stakingen in Griekenland, de Arabische revoluties in Tunesië en Egypte, de sociale protesten in Spanje, de rellen in London, …) vormen de rode draad in het programma van de 2e Dag van het Socialisme.

Wie weinig tijd heeft kan doorklikken naar www.rondetafelvansocialisten.be en door het rijkgevulde programma wandelen.

U vindt er ook alle praktische informatie in verband met de organisatie van de 2e Dag van het Socialisme.

Voor wie wat meer tijd kan nemen, schetsen we graag de politieke visie en de maatschappelijke betrokkenheid van de Ronde Tafel van Socialisten.  Deze zijn namelijk de stuwende kracht die achter de organisatie en het programma van de 2e Dag van het Socialisme schuilt.

De Ronde Tafel van Socialisten is een initiatief van een groep syndicalisten, academici, kunstenaars en sociaal geëngageerde militanten om bezorgde en betrokken socialisten terug rond te tafel te brengen en om samen te werken aan politieke alternatieven en een ander samenlevingsmodel. Uniek is dat mensen met heel diverse werk- en opleidingsachtergronden samen de handen in elkaar slaan om vanuit een oprechte betrokkenheid te streven naar sociale en politieke verandering.

Ons welvaartsmodel staat vandaag de dag zwaar onder druk en er kondigen zich net als in de andere landen van Europa ook in België drastische besparingen aan.  Ondanks de wereldwijde financiële en economische crisis en het toenemende sociale protest in Europa en in de rest van de wereld ziet het er niet naar uit dat de noodzakelijke maatschappelijke veranderingen vanuit het politieke establish-ment zullen ontstaan. Nochtans is er nu meer dan ooit nood aan nieuwe ideeën, sociale en politieke verandering en vooral een andere samenleving.

De politieke achtergrond waar tegenover de 2e Dag van het Socialisme zich verhoudt!

Sinds de jaren ’80 wordt onze samenleving meer en meer onderworpen aan de marktlogica.

De privatisering van publieke diensten en goederen, de sociale afbraak van ons welvaartsmodel en de toenemende macht en vrijgeleide van een wereldwijde financiële elite zijn recepten en fenomenen die de politieke klasse niet of nauwelijks nog in vraag stelt. Erger nog, politiek en economie worden voorgesteld als twee afzonderlijke domeinen waarbij de politiek de markt slechts kan (of moet ondersteunen).

Niets is echter minder waar. Het neoliberalisme dat sinds het begin van de jaren ’80 wereldwijd onze huidige globalisering vorm geeft is een politiek project. Het werd actief uitgedragen en gepromoot door rechtse politieke leiders en internationale instellingen zoals de Wereld Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Sindsdien hebben overheden over de hele wereld hun wetgeving aangepast om economische investeringen aan te trekken, de concurrentie te bevorderen, eigendomsrechten te beschermen en de arbeidsrechten af te bouwen. De huidige neoliberale globalisering is een politiek project ten voordele van een minderheid van rijke investeerders, financiële beleggers en grote ondernemers.

Het is dit politiek project dat moet worden aangeklaagd en vervangen door sociale en economische rechtvaardigheid centraal te stellen.  Het is dan ook de bedoeling van de Ronde Tafel van Socialisten om samen met anderen een dergelijk alternatief vorm te geven.

Een politiek alternatief begint eerst en vooral bij kritische ideeën die breken met de huidige status-quo. Voor de Ronde Tafel van Socialisten blijft het socialisme als maatschappijvisie en toekomstperspectief de sterkste inspiratiebron. We roepen dan ook iedereen die het socialisme een warm hart toedraagt op om tijdens de 2e Dag van het Socialisme mee te discussiëren over een socialistisch alternatief op het huidige kapitalistische maatschappijmodel. 

Programma van de 2e Dag van het Socialisme

Naast twee plenumgedeeltes kunnen de deelnemers kiezen om één van de negen  werkgroepen te volgen.  De negen werkgroepen omhelzen een heel breed palet aan politieke, ideologische, culturele en meer actiegerichte invalshoeken.  Elke werkgroep wil haar deelnemers maximaal aanmoedigen en betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe, strijdbare en socialistische perspectieven.

De negen werkgroepen zijn:

  1. Een nieuwe taalstrijd als hefboom voor het socialisme?
  2. Rood cultuursalon
  3. Arabische revolutie: Een ver van ons bed show?
  4. De Europese Staat tegen de volkeren van Europa
  5. Culturele werkplaats:  Theaterworkshop en strijdliederen
  6. Syndicale strijd, meer dan ooit een noodzaak (met ABVV en ACV)
  7. Concrete hervormingen als springplank naar het socialisme
  8. Women is the nigger of the world
  9. Wanted:  Nieuwe  Actiemiddelen

Meer info is te vinden op de website www.rondetafelsvansocialisten.be  waar het volledige programma kan worden geraadpleegd.

Sprekers (werkgroepen en plenum) zijn o.a.: Jan Blommaert, Dimitri Verhulst, Rona Kennedy,

 Lieven Scheire, Anke Hintjens, Johan Van Hoorde, Marc Goblet, Mohamed Waked,  Peter Mertens,

Jacques Delcuvellerie, Geert Six, Johan Van Hoorde, Stijn Oosterlynck, Erik De Bruyn, Han Soete, Tanja Niemeijer, Ferre Wyckmans, Gaby Jaenen, Egbert Schellenberg, Jan Fermon, Gal, Jan Vromman, Bart Vandersteene en Nadine Peeters.

De Dag zal ook afgerond worden met een politieke slotverklaring vanuit de Ronde Tafel van Socialisten. De Dag eindigt met een slotfuif in de balzaal van de Vooruit met een optreden van de Britse singer songwriter Robb Johnson & Friends.

 Tenslotte: Welke rol wil  ‘De Ronde Tafel van Socialisten’ vervullen?

 

Wij willen alle mensen bereiken die weten waartegen ze vechten, maar misschien nog niet waarvoor ze vechten. Denkers, activisten, sociaal werkers, vakbondsmensen moeten elkaar kunnen vinden in de zoektocht naar manieren om een samenleving tot stand te brengen waarin gelijkheid, vrijheid en solidariteit geen holle slogans zijn, maar de reële praktijk. Kortom, wij willen iedereen verenigen die gelooft dat de problemen van vandaag en de uitdagingen van morgen niet kunnen worden opgelost binnen het kapitalisme.

Wij stellen geen kant en klare oplossingen voor maar willen, met respect voor pluralisme en diversiteit, terug een breed debat over het socialisme voeren.

Om dit open socialistische debat vorm te geven, organiseren we op 29 oktober 2011 een 2e ‘Dag van het Socialisme’  waarop we iedereen verwelkomen om over verschillende thema’s na te denken en van gedachten te wisselen.

Naast de  ‘Dag van het Socialisme’, organiseren we tweemaandelijks een regionale bijeenkomst, waarop telkens één actueel thema in de kijker staat.

De Ronde Tafel van Socialisten heeft geen electorale strategie of ambities en wil ook geen organisator van allerlei actiefronten worden. Wij willen een geloofwaardige en sterke inhoudelijke steun verlenen aan vakbonden en sociale bewegingen, via debat, analyse en opinievormende bijdragen en initiatieven.

Wie meer uitleg en duiding wil kan terecht bij:

Karim Zahidi (09/221.90.07.)

Dominique Willaert (0489/519.091.)

Anke Hintens (0486/993.560.)