OPINIE: De staatshervorming: vragen en antwoorden.

Wat is de reële inzet van het heersende conflict rond de staatshervorming? Vooraleer deze vraag kan worden beantwoord, moet er duidelijkheid bestaan over welk conflict met deze vraag wordt beoogd. Er is een conflict tussen Franstalige politieke partijen enerzijds en Vlaams politieke partijen anderzijds. Binnen elke taalgroep kan...

read more