Het failliet van de multiculturele samenleving?

Zaterdag 8 december 2012, van 13u tot 18u
Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen
Paleisstraat 39 te 2018 Antwerpen


( Bus 22-25-26 : bushalte Anselmostraat ; bus 292-50-50B : bushalte Amerikalei ;
tram 12-24 : tramhalte Amerikalei ; bus 23 : halte Paleisstraat )
Een organisatie van : het Masereelfonds, Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen,
Cdf vzw, Hand in Hand en KifKif – Met steun van de stad Antwerpen, sociale netwerken

Studiedag met keynote-spreker Frans Verhaegen

Zaterdag 8 december 2012, vanaf 13.00 uur
Intercultureel VrouwenCentrum Antwerpen, Paleizenstraat 39, 2018 Antwerpen
Prijs: masereelfondsleden 6 euro, niet-leden 9 euro
inschrijven vanaf nu mogelijk via projecten@masereelfonds.be of 09 225 38 53
gratis kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar mits aanvraag

Europese bewindslieden, de media slaan er ons mee om de oren. De multiculturele samenleving zou failliet zijn, tijd voor iets anders. Tijd voor wat? Werkt die multiculturele samenleving echt niet? En als er haperingen zijn, waar ligt dan de oorzaak: aan te grote culturele verschillen, aan botsingen tussen uiteenlopende godsdienstige gevoeligheden, aan onderliggende sociaal-economische discriminatie of aan een (te) trage aanpassing van grote instituten aan een multiculturele werkelijkheid?

Het Masereelfonds, met als partners IVCA, CDF, Hand in Hand en KifKif wil enkele vragen stellen bij dat zogezegde failliet van de multiculturele samenleving.

Keynote-spreker is de Nederlandse auteur Frans Verhaegen. In zijn boek Hoezo mislukt? De nuchtere feiten over de integratie in Nederland spreekt hij het doemdenken over het multiculturele samenleven in Nederland tegen. Dezelfde oefening doet hij op onze uitnodiging voor België.

Daarna zijn er zes werkgroepen:
- Werken de diversiteitplannen van de Belgische ondernemingen
- Hoe kan het racisme bij werkgevers bijgestuurd of omzeild worden
- Leidt vrijheid van schoolkeuze tot ongelijkheid tussen de scholen
- Leraars opleiden om te functioneren in een multiculturele klasomgeving
- De toekomst van de steden is divers
- Het recht op cultuur.

Er is muzikale omlijsting en een hapje en drankje als afsluiter.

Organisatie: Masereelfonds Hopsack i.s.m. werkgroep interculturaliteit Masereelfonds, CDF, IVCA, KifKif, Hand in Hand

meer info