Politiek en Activisme

‘If you don’t stand for something you will fall for anything’ – Malcom X
Een avond over politiek en activisme, de banden tussen de twee en waarom we in actie moeten komen.

>>__AANLEIDING__<<
Tijdens de ontmoetingen van Other Voices geven we het woord aan interessante en inspirerende sprekers over een bepaald thema. In de media of de grote debatten komen telkens weer dezelfde mensen aan het woord. Het is geen toeval dat deze mensen weinig representatief zijn en meestal gaat het om een zeer kleine, vooral mannelijke elite. Wij gaan anders te werk.

We bieden een podium aan een zeer diverse groep sprekers. In de eerste reeks ontmoetingen, die doorgaan tussen november 2012 en mei 2013, nodigen we tien gastsprekers uit. De meerderheid van hen heeft een migratieachtergrond, voor de helft zijn het vrouwen en ze komen uit de academische wereld, het middenveld, de sociaal artistieke wereld… Wat ze gemeen hebben zijn hun engagement en hun activisme.>>_POLITIEK & ACTIVISME_<<Het thema van de eerste ontmoeting is Politiek en Activisme.We zoeken naar de verbanden tussen politiek en activisme aan de hand van de verhalen van twee activisten. Eén in Gent, de andere in Antwerpen. Op het eerste zicht zijn ze met een verschillende strijd bezig, maar we vragen ons af of er niets is wat ze verbindt. Waarom hebben ze de stap naar activisme gezet?Er zijn nog een aantal belangrijke vragen die we tijdens deze eerste avond aan bod willen laten komen. Namelijk: is politiek alleen voor de politici of ook voor de burgers? Wanneer zijn we met politiek bezig? Als we in de politiek stappen of een lidkaart van een politieke partij aanschaffen?Als de overheid en de beleidsmakers een fout beleid voeren en de verkeerde beslissingen nemen, is het aan ons burgers om in actie te komen en te protesteren. Hoe worden burgers activisten? En waarom zouden burgers en/of middenveldorganisaties tot activisme overgaan?De inleiding wordt verzorgd door Bleri Lleshi. Daarna is het woord aan de sprekers. Elk van hen krijgt 30 minuten. Nadien volgt een open discussie met het publiek.>>__DE GASTEN__ & MODERATOR_<<- Dominique Willaert, artistiek leider Victoria Deluxe en activist betrokken bij verschillende sociale en politieke acties: Dag van het Socialisme, Verontwaardiging, daklozen…- Samira Azabar, sociologe en activiste betrokken bij heel wat sociale en politieke acties BOEH!, Kieskeurig 2012, jongeren…

Bleri Lleshi, politiek filosoof en activist rond migratie en mensenrechten

19.30 – Inleiding door Bleri Lleshi
19.50 – Dominique Willaert
20.20 – Samira Azabar
20.50 – Pauze
21.00 – Discussie met het publiek
22.00 – Einde

Praktisch

Datum en uur: donderdag 8 november 2012 om 19.30
Locatie: La Tentation, Laekensestraat 28, 1000 Brussel
Toegang is gratis
Plaatsen zijn beperkt dus op voorhand inschrijven viaovbrussels@gmail.com
Organisatie Other Voices & La Tentation