Ronde Tafel van Socialisten

De noodzaak tot een strijdbaar socialisme

LEF, een nieuw schoolvak?

Een studievoormiddag met Patrick Loobuyck en Chris Van Asch

 

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck pleit voor het invoeren van een onafhankelijk, verplicht en algemeen vormend vak ‘Levensbeschouwing, Ethiek & burgerschap en Filosofie’ (LEF) in alle jaren en netten van het Vlaamse leerplichtonderwijs. Er is grote nood, zegt hij, aan informatie over de levensbeschouwelijke wortels van onze samenleving, aan kennis van de levensbeschouwelijke ander, aan een reflectief vermogen om de eigen levensbeschouwelijke zoektocht vorm te geven. Sociale en morele vaardigheden moeten ontwikkeld worden om met anderen en diversiteit om te gaan.

 

Chris Van Asch geeft al jaren het vak godsdienst in een multiculturele school. Wat betekent voor haar levensbeschouwing? Wat zijn de mogelijkheden, de kansen maar ook de zwakke punten van de context waarin zij vandaag dat vak moet geven? Hoe kijkt zij aan tegen de voorstellen van Patrick Loobuyck?

Datum en plaats: Zaterdag 6 oktober 2012 (9u30 – 13u00) in Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33 te Antwerpen.

Organisatie: Christenen voor het Socialisme, Motief vzw, Masereelfonds

Info en inschrijven: CvS, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen. 015/41 64 84, christenen.v.h.socialisme(at)skynet.be.
Deelnameprijs: €5

Comments are closed.