Atelier 8 “Jong en verGASt”

Jongeren leven vandaag in onzekerheid: welke mogelijkheden biedt onze maatschappij nog voor hen? Nepjobs, jeugdwerkloosheid, het vormt een grote bron van frustratie. Wie geen werk vindt, vliegt van de dop, komt bij het OCMW terecht, wordt opgepikt in een artikel 60statuut en komt zo al dan niet tijdelijke minijobs terecht. Het mogelijk revolteren tegen deze situatie verscherpt de repressie.

GAS-boetes zijn een van de instrumenten die tot in het absurde gebruikt worden om jongeren in te tomen: sneeuwballen gooien, een broodje op de trappen van een kathedraal eten of bijeenkomen op een openbare plaats? De gasboetes hangen als een zwaard van Damocles boven de hoofden van jongeren die gewoon jong willen zijn of hun mening willen delen met anderen op een plein of park in de stad.

Jongeren hebben recht op een goede scholing, fatsoenlijk werk, een degelijk loon, een woning om hun leven uit te bouwen.

We vertrekken van vijf cases, binnen vijf werkgroepen. De deelnemers mogen doorschuiven wanneer ze willen. De werkmethode binnen die werkgroepen zal gaan volgens het Occupy principe.

Met Bieke Pintelon, Falke Van Der Schueren (PLNW-Antwerpen), Sara Waegemans (Occupy Antwerpen) en Seppe De Blust