Atelier 6 “Latijns Amerikaanse solidariteit versus Europese concurrentie”

Het Europese antwoord op de wereldwijde financieel economische crisis is vooral gebaseerd op besparingen, privatisering, toenemende controle op de overheidsbudgetten en het stimuleren van de economische concurrentie binnen een eengemaakte Europese markt. Hiermee bouwt de Unie verder aan een politiek project dat al in de jaren ’80 in gang werd gezet door de Britse premier Margaret Thatcher. ‘Thatcherism’ werd een eufemistisch synoniem voor de daaropvolgende neoliberale aanval op de sociale verworvenheden van de welvaartsstaat en de positie van de vakbonden als vertegenwoordigers van de werknemers. Ondanks de reële verschillen tussen de Europese landen, bleef geen enkele publieke overheid bespaard van de groeiende invloed van het neoliberalisme. De Europese Unie heeft deze tendens de laatste jaren alleen maar versterkt.

In tegenstelling tot het gebrek aan politieke verbeelding in Europa, zien we dat er elders in de wereld, meer bepaald in Latijns Amerika, concrete alternatieven ontstaan voor de neoliberale impasse. Als voorstanders van een ‘Ander Europa’ kunnen we niet blind zijn voor de linkse wind die door het Zuid-Amerikaanse content waait. Deze werkgroep kijkt kritisch naar recente politieke ontwikkelingen in landen zoals Ecuador, Bolivia en Venezuela om lessen te trekken met het oog op een sociaal en democratisch Europa.

Deel 1: Analyse van de huidige de neoliberale hegemonie met Georges Spriet, Stephen Bouquin en Peter Veltmans

Deel 2: Het groeiende verzet in Latijns-Amerika en in Europa met Erik De Meester, Herman Michiel en Mirtha M. Hormilla Castro (Cubaanse ambassadrice in België)

Deel 3: Is een links democratisch en sociaal Europees alternatief realiseerbaar? met Peter Mertens, Francine Mestrum en Giorgos Karatsioubanis (Syriza)