Atelier 5: Lokaal beleid, misère locale?

De crisis van de laatste jaren heeft niet alleen huisgehouden op Europees en nationaal niveau, ze laat zich ook voelen op lokaal niveau. Terwijl steeds meer steden en gemeenten – o.a. door het Dexia-debacle – de broeksriem moeten aanhalen, worden ze geconfronteerd met een bevolking, zwaar getroffen door de crisis. De besparingen leiden tot een asociale politiek die naast de bevolking ook het gemeentepersoneel viseert. Sinds de laatste verkiezingen zijn er in een aantal steden en gemeenten coalities aan de macht voor wie een sociale of emancipatorische politiek geen prioriteit is.

Deze situatie vormt een uitdaging voor lokale, linkse en progressieve bewegingen en partijen. Maar er is ook hoop: in verschillende steden en gemeenten zijn bewegingen en partijen actief die deze situatie aangrijpen om het verzet tegen de asociale lokale politiek te organiseren. In deze werkgroep gaan we met lokale bewegingen en partijen in discussie hoe er op lokaal niveau kan gestreden worden samen met de bevolking om het tij te keren.

Met o.a.: Filip Debodt (LEEF!, ‘t Uilekot Herzele), Luc Moerkerke (districtsschepen Borgerhout), Johan Dumortier (Noig verontruste Aalstenaars)