Atelier 3 “ Groei – Ecologie – Concurrentie – Solidariteit. Waar wringt het?”

Het streven naar steeds meer winst gaat ten koste van mens en natuur. De concurrentie is nefast voor het grootste deel van de wereldbevolking. Werknemers worden tegen elkaar uitgespeeld, waarbij met milieuaspecten geen rekening gehouden wordt. Hoe kunnen we komen tot een rechtvaardiger ecologische maatschappij?

We gaan op zoek naar een samenlevingsmodel waarbij we ingaan op alternatieven: een socialistisch model dat antwoorden kan geven op de economische, sociale en ecologische crisis.

Welke rol kunnen vakbonden, als verdedigers van de werkers,  spelen om de valstrik van het concurrentiediscours te vermijden?

Welke rol delen we de overheid toe?

Kan nationalisatie van bedrijven een optie zijn?

En coöperatieven, welke bijdrage kunnen zij leveren, en onder welke voorwaarden?

Wiebe Eekman, Anneleen Kenis en Peter Verbeek leiden de werkgroep in. Er wordt gerekend op uw participatieve medewerking bij het onderzoeken van concrete cases.

De sprekers:
Anneleen Kenis is co auteur van het boek “De mythe van de groene Economie”  en werkt aan een doctoraat over ecologisch burgerschap, bewegingsopbouw en politisering aan de KULeuven.
Wiebe Eeckman is auteur van  “Klimaat en sociale rechtvaardigheid, ideeën voor een marxistische visie op de milieucrisis” en milieuactivist.
Peter Verbeek, werkt op de milieudienst van het ABVV.