Werkgroep Werk en inkomen

Is een menswaardige en duurzame job voor iedereen een illusie?

Hoe moeten we in tijden van crisis de werkgelegenheid garanderen? Hoe kunnen we duurzame jobs in België verzekeren? Hoe kunnen we een tegenwicht bieden aan de economische logica die stelt dat onze Belgische arbeiders en bedienden ‘te duur’ zijn? Kunnen we streven naar een maatschappijmodel waarin niet de winst maar de werkzekerheid centraal staat?

 

Een vaste job en een fatsoenlijk loon zijn basisvoorwaarden voor elk individu of gezin. De huidige economische en financiële crisis zetten deze voorwaarden nog meer onder druk. We staan opnieuw voor een periode van besparingen, werkonzekerheid en structurele werkloosheid. Ook jongeren hebben het steeds moeilijker om een job te vinden die overeenstemt met hun diploma en toekomstdromen. De jobs die vandaag verdwijnen zijn duurzame jobs in de openbare diensten en de industrie. Ze worden vandaag meer en meer vervangen door tijdelijke, onzekere en slecht betaalde jobs.

 

In deze moeilijke tijden wordt de werkende bevolking gevraagd begripvol te zijn. We moeten met zijn allen langer, flexibeler en harder werken willen we onze job behouden en ons pensioen verzekeren. In het huidige economische systeem is winst belangrijker dan de werkzekerheid. Ook de openbare diensten lijden meer en meer onder deze winstlogica. Onder druk van de Europese liberalisering en de wetten van de economische efficiëntie werd onze publieke sector geleidelijk aan ontmanteld. Men zegt dat de crisis en het Belgische begrotingsdeficit vragen om bijkomende besparingen.

 

De sociale en ecologische noden van de maatschappij zijn echter groot en die beantwoorden kan vele jobs creëren: gezondheidszorg, zorg voor de ouderen, groene economie, isolatie van woningen en gebouwen,…. Wie moet deze tewerkstelling creëren en met welk geld?

 

Vragen:

  • Wat zijn de socialistische strategieën in de strijd voor werkzekerheid en een degelijk loon?
  • Hoe kunnen we ingaan tegen de economische logica van loonlasten en flexibelere arbeidscondities? Is het arbeidsloon een last of een recht?
  • Een socialistische maatschappij voor wie?
  • Kunnen we vandaag nog spreken van arbeiders en een arbeidersklasse?
  • Is een klassenanalyse nog bruikbaar in een socialistisch verhaal over werk en inkomen? – – Moeten we tegenwoordig spreken van een werknemers- en werkgeversklasse?

 

Sprekers:
Levi Sollie (afgevaardigde ABVV Bayer)
Rudi Kennis (afgevaardigde ABVV Opel)
Tine Van Rompuy (afgevaardigde LBC non-profit)
Karel Stessens (voorzitter ACOD)

 

Moderator: Luk Vandenhoeck (algemeen secretaris ACOD VRT)