Werkgroep Oorlog en Vrede

De oorlog is de wereld nog niet uit!

De wereld blijft in de greep van de strijd om grondstoffen, afzetmarkten en invloedsgebieden. De huidige discussie over ‘ontwikkelingshulp’ ontwijkt de moeilijkste vragen. Wat willen ‘we’ nu eigenlijk bereiken en hoe kunnen ‘we’ helpen? Waarom is er solidariteit nodig?

 

De wereld blijft met handen en voeten gebonden aan plundering van grondstoffen door transnationale ondernemingen. Overheden worden onder druk van het IMF en de Wereldbank opgezadeld met internationale regels die hen verplichten om de enorme schuldenlast af te betalen ten koste van de eigen bevolking. Economisch minder goed geplaatste regio’s worden verplicht om hun grenzen open te stellen voor een ongebreidelde concurrentieslag.

 

Een verdeel- en heerspolitiek wordt gebruikt om de aandacht af te leiden van deze uitbuiting. Nationalisme en religie worden gebruikt om een gemeenschappelijk verzet te verhinderen. Op permanente basis voorzien wij oorlogvoerende partijen van wapens, zelfs als dat de massale uitbuiting van kindsoldaten als gevolg heeft. Als men deze concurrentieslag niet kan winnen met economische middelen of sluipende militaire middelen, dan schrikt men er niet van terug om op directe militaire wijze tussen te komen.

 

De militaire dominantie van de VS leidt tot een algehele controle over cruciale regio’s in de wereld. De VS hanteren de illusie dat het mogelijk is om pro-VS regimes te installeren in Irak en Afghanistan, zonder enige sociale basis. De uitzichtloze situatie voor de bevolking in deze landen creëert een voedingsbodem voor de radicale bewegingen die men eigenlijk wil bestrijden.

 

Ook België neemt deel aan de NAVO-interventie in Afghanistan. Ons land heeft de VS geen strobreed in de weg gelegd wat betreft het gebruik van Belgische infrastructuur en luchtruim voor de interventie in Irak. De hervorming die men wil doorvoeren in het Belgisch leger moet een klein gespecialiseerd interventieleger creëren. Dit moet de (veiligheids)belangen van de bestaande orde in het buitenland dienen.

 

Vragen:

  • Werknemers overal ter wereld worden tegen elkaar uitgespeeld. Hoe kunnen de nadelige gevolgen van de globalisering worden bestreden?
  • Hoe kan het recht op economische zelfbeschikking beschermd worden tegen multinationals?
  • Internationale solidariteit en de Noord-Zuid problematiek: hoe kunnen socialistische oplossingen gerealiseerd worden?
  • Waarom moeten de NATO-troepen teruggetrokken worden uit Irak en Afghanistan?
  • Moet België uit de NATO en de NATO uit België?
  • Hoe kunnen we beter ijveren voor vrije vakbonden, persvrijheid en eerbied voor de mensenrechten?

 

Sprekers:
Ludo De Brabander (medewerker vzw Vrede)
Geert Cool (publicist o.a. over het Midden-Oosten)
Francine Mestrum (Global Social Justice doctor in de sociale wetenschappen, gespecialiseerd in ontwikkelingsproblematiek, Vooruitgroep)
Mohammed Hassan (pedagoog, voormalig Ethiopisch diplomaat, co-auteur ‘Irak, oog in oog met de bezetting’)

 

Moderator: Georges Spriet (medewerker vzw Vrede)