Werkgroep Economie

Hoe kan de economie inspelen op de behoeften van de mensen?

Is een andere economie mogelijk? Hoe kunnen we tot een herverdeling komen…? Eerlijke handel is een must, maar hoe organiseren we dit mondiaal? Verspilling moeten we een halt toeroepen. Hoe bepalen we wat nodig is en wat we absolute prioriteit moeten geven?

 

We leven in een tijdperk waarin de winstlogica en concurrentiedrift domineren.
De kapitalistische economie slaagt er niet in om de basisbehoeften voor alle mensen te bevredigen.
Miljarden mensen leven nog in armoede, zonder werk, zonder voedsel, met onvoldoende kleding, in erbarmelijke huizen, zonder gezondheidszorg en onderwijs….

 

De tegenstelling tussen Noord-en Zuid is pijnlijk concreet. We zitten met een mondiale overproductie. We creëren een economie van teveel. Teveel voedings- en industriële producten overspoelen de markt. Men raakt een massa producten niet meer kwijt. Teveel is genoeg. Laat ons tot een betere verdeling en planning komen… Laat ons eerlijke prijzen betalen aan de producent, geef de consument waar voor zijn geld. Het kapitalisme is een economie van de hebzucht. Deze economische orde wordt opgedrongen aan de derde wereld en aan onze ‘zachte’ sectoren (bv gezondheidszorg, onderwijs, cultuur…)

 

Oligopolies en monopolies moeten aan banden gelegd worden. De overheid moet op de markt een overheersende positie innemen. Dat is geen oneerlijke concurrentie, dat is zorgen voor het algemeen belang. In plaats van te liberaliseren en privatiseren, dient de gemeenschap de sleutelsectoren (o.a. bank- en energiesector) terug in eigen beheer te nemen. De economie valt volledig buiten het democratische systeem. Economische democratie kan en moet vorm krijgen via echte inspraak van consumenten en producenten.

 

Vragen:

  • Er loopt veel mis in onze economie. Maar als we tegen de vrije markt zijn, willen we dan opnieuw in de richting van een planeconomie of kiezen we voor een tussenvorm? Moeten we dan terug de landsgrenzen versterken of redeneren we op Europees niveau?
  • Is een andere economie mogelijk? Het kapitalisme is wereldwijd vertakt en de afhankelijkheid van haar dominante systeem maakt een alternatief niet makkelijk. Hoe kunnen we tot een herverdeling komen? Eerlijke handel is een must, maar hoe organiseren we dit mondiaal?
  • Verspilling moeten we een halt toeroepen. Hoe bepalen we wat nodig is, en wat we absolute prioriteit moeten geven?
  • Vakbonden zijn een belangrijk instrument om een doldraaiende economie af te remmen. Welke stappen dient de georganiseerde arbeidersbeweging te zetten om een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen?

 

Sprekers:
Dirk Barrez is auteur, reportage- en documentairemaker. Zijn meest recente boek is Van eiland tot wereld. Appel voor een menselijke samenleving (2008) over de staat van onze wereld en hoe hem beter te maken.
Jo Cottenier is auteur van enkele boeken waaronder “De generale”, “De tijd staat aan onze kant”, “Gevaarlijk Europa”, en “De vergrijzing”.
André Posman was 25 jaar lang leraar actualiteit, kunst en cultuurgeschiedenis aan het Vrij Hoger Sint Lucas Instituut te Gent. Hij gaf 35 jaar lang vorming in het kader van de CMB, de socialistische Centrale voor Metaal Bewerkers. Inspirator van de Rode Pomp.

 

Moderator: Ivan Van Praet (voormalig vormingsmedewerker ABVV-Metaal)